Hinnasto ja maksuehdot

 

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMAN LAADINTA

·         Pelastussuunnitelman laadinta ilman palokonsultin kohdekäyntiä              149,00 euroa / kpl

·         Pelastussuunnitelman laadinta palokonsultin kohdekäynnillä                     299,00 euroa / kpl

·         Pelastussuunnitelman sähköinen ylläpito                                                                 4,90 euroa / kk

 

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

·         Pelastussuunnitelman päivitys ilman palokonsultin kohdekäyntiä               99,00 euroa / kpl

·         Pelastussuunnitelman päivitys palokonsultin kohdekäynnillä                      199,00 euroa / kpl

·         Pelastussuunnitelman sähköinen ylläpito                                                                 4,90 euroa / kk

 

! Pelastussuunnitelmat jotka eivät vastaa sisällöltään tai rakenteeltaan Pelastuslain (390/2011) tai valtioneuvoston asetusta pelastustoimesta (407/2011) asettamia vaatimuksia ei voida päivittää. Lisäksi pelastussuunnitelmia jotka ovat merkittävästi muuttuneet sisällöltään, ei voida päivittää. Nämä suunnitelmat tulee uudelleen laatia vastaamaan säädösten ja olosuhteiden asettamia vaatimuksia.

 

KOKOONTUMIS- JA LIIKETILAT SEKÄ TEOLLISUUSKIINTEISTÖT

Erillisen tarjouksen mukaan.

 

LASKUTUSEHDOT

·         Yritykset, asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt sekä muut oikeushenkilöt maksuehdolla 14. pv netto.

·         Sähköinen ylläpito – palvelu laskutetaan 12kk kertasuorituksena.

·         Lisäksi palvelun ostajaa sekä myyjää sitovat muut tarjouksessa sekä käyttö- ja sopimusehdoissa mainitut seikat.