Palotekninen suunnitelma

Palotekninen suunnitelma osana kiinteistön jokapäiväistä turvallisuutta.

 

Palotekninen suunnitelma

Paloteknisellä suunnittelulla tarkoitetaan rakennusten rakenteellisen paloturvallisuuden suunnittelua. Palotekninen suunnittelu voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: toiminnalliseen suunnitteluun ja ns. taulukkomitoitukseen. Paloteknisen suunnitelman tulee täyttää Suomen Rakentamismääräyskokoelman E-sarjan mukaiset vaatimukset.
Palotekninen suunnitelma voidaan liittää rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Se on lisäksi hyvä hyväksyttää myös pelastusviranomaisella. Hyväksyttämällä suunnitelma pelastusviranomaisella varmistutaan, että suunniteltava rakennus tai rakennelma täyttää sille laissa ja muissa säädöksissä asetetut vaatimukset. Siten myös kiinteistön paloturvallisuuteen liittyvät rakenteelliset riskit ovat minimoitu.

Paloteknisessä suunnitelmassa tulee olla seuraavat osa-alueet: 

 • Palo-osastointi
 • Rakenteiden palonkestävyys
 • Poistumisjärjestelyt
 • Savunpoisto
 • Alkusammutuskalusto
 • Pintakerrosluokat
 • Pelastustoiminnan järjestelyt
 • Paloteknisten laitteiden (paloilmoitin, sammutuslaitteet) määrittelyt
 • Kompensaatiot ja poikkeamat määräyksistä
 • Käytön aikaiset paloturvallisuusjärjestelyt
 • Muita paloturvallisuuteen liittyviä erityisehtoja/seikkoja