Pelastussuunnitelmat

Viranomaisvaatimukset täyttävää suunnittelua yksilöllisesti!

TILAA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

Tilaa tästä talonyhtiöönne ammattilaisen tekemä pelastussuunnitelma. Suunnitelmat voi tilata konsultin tapaamisella tai ilman. Tilaaminen on helppoa ja sen voi tehdä Internet sivullamme.

Tilaa pelastussuunnitelma...

PYYDÄ PELASTUSSUUNNITELMASTA TARJOUS

Voitte pyytää myös pelastussuunnitelmasta tarjouksen. Toimitamme antamillanne tiedoilla yksilöllisesti lasketun tarjouksen.

Pyydä tarjous...

TILAA PELASTUSSUUNNITELMAN SÄHKÖINEN YLLÄPITO

Tarjoamme jo olemassa olevan pelastussuunnitelman ylläpitoa sähköisessä palvelussamme. Asiakkaana Te saatte yksilölliset käyttäjätunnukset, palveluun jolloin kaikki asiakirjat ovat helposti saatavilla millon niitä tarvitsette. Perushinta sisältää yhden pelastussuunnitelman ja yhden väestönsuojan tarkastuspöytäkirjan ylläpidon. Laajempi palvelu hinnoitellaan erikseen.

Tilaa sähköinen ylläpito...

Mihin kohteisiin?

 • Pelastuslain (379/2011) mukaan pelastussuunnitelma on laadittava seuraaviin kohteisiin:
 • Asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa
 • Sairaaloihin, vanhainkoteihin, rangaistuslaitoksiin ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakykyon tavanomaista huonompi
 • Kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettäviin tiloihin
 • Lastensuojelulaitoksiin ja koulukoteihin sekä päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin ja muihin lasten ryhmämuotoisen hoidon järjestämisessä käytettäviin tiloihin lukuun ottamatta yksityisiä asuntoja;
 • majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitusliikkeisiin sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetuille leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueille;
 • Tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen;
 • kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, liikenneasemille, messualueille, moottoriradoille, huvipuistoille sekä edellä mainittuja vastaaviin kokoontumispaikkoihin;
 • kauppakeskuksiin ja vastaaviin tiloihin sekä yli 400 neliömetrin myymälöihin;
 • Yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin;
 • Yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin;
 • Ympäristölupaa edellyttäviin eläinsuojiin
 • Kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 24 :ssä tarkoitetun ilmoituksen;
 • Kulttuuriomaisuuden suojelua koskevissa Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa kulttuuriomaisuudeksi määriteltyihin ja sitä sisältäviin rakennuksiin ja kohteisiin sekä muihin lakien ja asetusten nojalla kulttuuriomaisuutena suojeltuihin rakennuksiin ja kohteisiin;
 • Työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50;
 • yli 100 metriä pitkiin yleisessä käytössä oleviin tunneleihin

Kuka vastaa pelastussuunnitelman laatimisesta?

Pelastussuunnitelman laatimisesta viime kädessä vastaa kohteen haltija.

Pelastussuunnitelma tulee tehdä yhteistyössä kohteen toiminnanharjoittajien kanssa.